View full version: Kimya
1
 1. Modern Atom Teorisi Nasıl Keşfedildi?
 2. pH Ölçeği (pH Cetveli, pH Scale)
 3. Kinetik Teori (Gazların Kinetik Teolojisi)
 4. Kimyasal Tepkimeler
 5. Kimyasal Denklemler
 6. Kimyanın Temel Kanunları
 7. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 8. Fizikokimya (Fiziksel Kimya, Physical Chemistry)
 9. Evrensel Yeni Atom Modeli
 10. Elementler
 11. Element Kavramı'nın Tarihsel Gelişimi
 12. Difüzyon (Diffusion)
 13. Atom
 14. Besin Grupları - Karbonhidratlar
 15. Atom Modelleri ve Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
 16. Amino Asit Resamizasyonu