View full version: Dilbilim
1
  1. Ağız, Şive ve Lehçe
  2. Konuşma Dili ve Yazı Dili
  3. Dil Aileleri ve Dil Grupları
  4. Dillerin Doğuşu ve Tasniflendirilmesi
  5. Düzyazı ve Tarihi Gelişimi
  6. Dil'in Tanımı