Gizliilimler.tr.gg

Gizli dünyaların kapısını aralamaya hazır mısın?

Silah Bilgisi ve Atış

Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin

Sayfa: [1]
*GönderenKonu:

Silah Bilgisi ve Atış

(Okunma sayısı 3028 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


Çevrimdışı Akhenaton
Admin
Özel Onur Üyesi
*

Kazandığı madalyalar:
***************
Ruh Hali: Hasta
Rep Puanı: 0
Üye No: 1
Açtığı Konuları Göster
İletilerini Göster
Cinsiyet:
Nerden: Paralel Evren
İleti: 4301
  • Profili Görüntüle

Silah Bilgisi ve Atış

« : Haziran 02, 2012, 06:49:00 ÖS »
Silah Bilgisi ve Atış

Silah Bilgisi (Eğitimi) Neleri Kapsamalıdır?

1. HUKUK BİLGİSİ,
2. MEKANİK BİLGİSİ VE EĞİTİMİ,
3. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve ATIŞ EĞİTİMİ) konularını ve aşamalarını kapsamalıdır. Bunlardan birinin eksikliği birçok olumsuz durum yaratır. Silah eğitiminde verilmesi gerekli konuları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

1. HUKUK BİLGİSİ;

Atış becerisinin, hukuk bilgisiyle ne ilgisi olabilir? Doğrudan ilişiklileri yok gibi görülmekteyse de; silahı olan kişi belirli kurallara göre davranmak zorundadır. Silahın bulundurulmasına, taşınmasına, kullanılmasına izin ve olanak veren yasaların, emir ve nizamın, poligon kurallarının, genel ve yerel av kaidelerinin, gelenek ve göreneklerinin vb. yazılı ve yazılı olmayan ulusal ve uluslar arası kuralların öğrenilmesi, bilinmesi ve bunların günlük yaşamda uygulanmasını birçok olumsuzluğu önler. Bu bilgilerin eksikliği sonradan giderilmesi mümkün olmayan, istenmeyen durumlar ortaya çıkartır.
1. Silahın hukuktaki yerini geniş genellemelerle 4 bölümde değerlendirmek mümkündür.

1. a.Silahı bulundurmaya, taşımaya yetki ya da izin veren yasalar
1. b.Silah kullanmaya yetki veren yasalar
1. c.Silahın imalini, naklini, satışını, bulundurmasını, taşınmasını yasaklayan ve cezalandıran yasalar.
1. d.Silahın bir suçta kullanılması halinde, işlenen suça ek ceza veren yasalar.

2–10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununda “Silah” tabiri geçen maddelerle gerektiğinde silah kullanılmasına neden olabilecek görevleri belirten maddeler vardır.

7. a.Md. 3. “Kişilerin silahlı personel tarafından korunması”, “... koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin bulundurabileceği ya da taşınabilecek silah... ”
7. b.Md. 6. “Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır..”
7. c.Md. 7/d. “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama ya da mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama..”
7. d.Md. 7/j. “Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 157. Maddesine göre yakalama”
7. e.Md.7/k. “Türk Medeni Kanunun 981 inci maddesine, Borçlar yasasının 52 inci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49. Maddesinin ve numaralı bentlerine göre zor kullanma”
7. f. Md.8. “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi“ başlıklı 8. Madde aynen şöyledir.
“Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.

Fakat eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel Güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.
”Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve donanım, ilgili kişi ya da kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Fakat özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyon kararı ve valinin onayıyla silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir” şeklindedir.

2. MEKANİK BİLGİSİ

Silahın makine olarak yapısının, parçalarının, çalışmasının, sökülüp takılmasının, yeteneğinin, arızalarının, temizliğinin, kullandığı fişeğinin vb konuların öğrenilmesini ve bunların yapılmasını içerir.

Mekanik bilgisi kitap ve mecmua gibi basılı eserlerden öğrenilebilir. Öğrenilenin uygulamayla pekiştirilmesinde yarar vardır.Silahlı mesleklerde silah eğitimi, meslek öncesi eğitimlerde verilmektedir. Türkiye’de erkek vatandaşların askerlik yapması bir vatan görevi olduğu için, bu görevi yapanların silah eğitimi gördüğü kabul edilmektedir.

Mekanik bilgiye örnek olarak, genel olarak toplu ve yarı otomatik tabancalar üstünde durulmuş ve 2 tabancanın detay bilgileri verilmiştir. (Bakınız:Toplu tabanca, yarım otomatik tabanca, CZ 75.)

3. ATIŞ BECERİSİ (KULLANMA BİLGİSİ ve UYGULAMA);
Spor atışlarında (UİT Kurallarına göre) ve Görev atışlarında; istenen sonucun elde edilmesi vb becerilerin kazanılmasını kapsar.

Silahın Tanımı

İnsan var oluşundan bu yana beslenerek yaşamını sürdürmek, kendisinden güçlü hem cinslerinden korunabilmek ihtiyacını duymuş; bu zorlamayla saldırı ve savunma için, kendi gücünden başka araçlar kullanmıştır.

İnsan zekasıyla birleşen teknoloji; saldırı ve savunma araçlarını geliştirmiş; bu gelişim zamanımızda da devam etmektedir.

TÜRK CEZA YASASINDA SİLAH ÇEŞİTLERİ

26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; Silah gelişimine uygun olarak; eski yasada çeşitli zamanlarda; zamanın ihtiyaçlarına göre yapılan değişikliklere rağmen; eksikliği hissedilen “Silah” deyimini 6. Maddesinin f. Fıkrasında açıklamıştır.

Türk Ceza Kanunu; “Silah”ı;

1. Ateşli silahlar,
2. Patlayıcı Maddeler,
3. Saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ya da bereleyici alet,
4. Saldırı ve Savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler”

Şeklinde tasnif etmiştir.

Ateşsiz Silahlar

Ateşsiz Silahlar konusu uzmanlık alanıdır. Ateşsiz silahlar tarihteki yerlerini almış olmalarına rağmen, günümüzde de kullanılmaktadır.

“Ateşsiz Silahlar” konusu çok geniş olduğu için;

a) “Ders Müfredatı olarak Ateşsiz Silahlar (Dar Kapsamlı) ”;
b) Meraklı ve genç meslektaşlar için “Yasalar, Tarihçe ve İmal Özelliklerine Göre Ateşsiz Silahlar (Geniş Kapsamlı) bk. “Özel ve Genel Güvenlik Mensupları için, Silah Kültürü ve Atış Becerisi. K. Yücel Tutkun”
Olarak 2 bölümde hazırlanmıştır.

“Ders konusu olarak Ateşsiz silahlar kavramında”; Güvenlik görevlisi olarak; “suçta kullanılan” ya da “kendisi suç objesi olan” ateşsiz silah tanımından ne anlaması gerektiğini, bu anlayışın kapsamını açıklayabilmektir.

I- YASALARDA ATEŞSİZ SİLAH:

Yasalarda Ateşsiz silahı 3 ayrı yasada incelemek olasıdır.

1-26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNUNDA ATEŞSİZ SİLAH KAVRAMI:
Türk Ceza Yasasında silah “İşlenen suçun cezasını arttırmak” amacıyla “Şiddet nedeni” olarak yer almaktadır.

Yeni Türk Ceza Yasası, eski yasada eksikliği hissedilen “Silah” deyimini 6. Maddesinin f. Fıkrasında düzenlemiştir. Fıkrada Ateşsiz silahlar 2 grupta toplanmıştır.

1. grupta “Saldırı ve Savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ya da bereleyici alet.”

2. grupta “Saldırı ve Savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler.” Olarak tanımlanmıştır.

2- 5.10.07.1953 tarih ve 6l36 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına silah bulundurma ve taşıma hakkı ya da iznini düzenleyen yasadır. 6136 sayılı yasada; taşınması, bulundurulması, kullanılması yönünden “memnu (yasak) ” sayılarak ya da serbest bırakılanlar özel olarak düzenlenmiştir.

Kanunun 1. Maddesi “.... bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.” Şeklindedir.

Kanunun 4. Maddesinde çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.

Kanunun 4. Maddesi “ (Değişik 12.06.1979 – 2249 / 5 md.) Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli ya da zinciri, muştayla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Bunlardan bir sanat ya da mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

(Değişik fıkralar: 23.06.1981 – 2478 / 2 md.)

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileriyle yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan ya da tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek ya da sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir.
Avda ve sporda kullanılan her çeşit ateşli yivli silahlar bu yasanın 7. Maddesine göre ruhsata tabidir.” Şeklindedir.

3-6.11.9.1981 tarih ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun, av ve sporda kullanılan silahları düzenler.

Kanun; 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan;

3a) Yivsiz Av tüfekleri: (Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlusunda yiv ve set bulunmayan tüfekler)

3b) Spor ve Nişan Tüfek ve Tabancaları: (Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli ya da yivsiz olan, uluslar arası standartlara uyan tüfek ve tabancalar)

3c) Av Bıçağı: (Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt ya da testereli bıçaklar) İle ilgili fabrika, imalathane kurulması, işletmesi, yapılması; üretilenlerin satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması konularını kapsamaktadır.

4- Ateşsiz silahların tarihçesiyle Çakı, Sustalı Çakı, Bıçak; Kama, Hançer, Sivri Uçlu ve Oluklu Bıçak, Süngü, Kasatura, Kılıç, Pala, Yatağan, Saldırma, Şişli Baston, Kamçı, Kırbaç, Gürz, Şeşper, Bozdoğan, Topuz, Topuzlu Kamçı, Mızrak, Balta, Teber, Baltalı Mızrak, Çatal, Ok, Yay, Arbelet, Balista, Mancınık ve diğer silahlar için Bk. için bk. “Özel ve Genel Güvenlik Mensupları için, Silah Kültürü ve Atış Becerisi. K. Yücel Tutkun)

A- ATEŞLİ SİLAHLARIN ANA PARÇALARI

El silahı olara tabir edilen tabanca ve tüfeklerin ana parçaları genel olarak 7 grupta toplanır.
1- Namlu, 2- Ateşleme tertibatı, 3- Kovan Atma Tertibatı, 4- Fişek Verme Tertibatı, 5- Nişan Tertibatı, 6- Emniyet Tertibatı, 7- Çerçeve.
NAMLU:
I-NAMLU: “Mermi” ya da “Saçma” ismiyle tanımlanan; özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen parçadır. Genel olarak silindir şeklindedir.
1- YİVLİ – SETLİ NAMLULAR: “Mermi” atan namluların içinde; “ Yiv ve Set bulunur. Yiv: Girinti, Set Çıkıntı anlamındadır. Yiv ve setin görevi; mermi çekirdeğine dönüş yeteneği vermektir. Dönüş kazanan mermi çekirdeği “hava”yı ve “hedefi” delecektir.
2- KAVAL NAMLULAR: Saçma atan namluların içinde yiv ve set bulunmaz. Namlunun içi düzdür.
3- SABİT NAMLULAR: Tabanca çerçevesine sabit haldedir. Tabancanın sökülmesi sırasında, çerçeveden ayrılmaz. Örnek “Kırıkkale” marka tabancası.
4- HAREKETLİ NAMLULAR: Tabanca çerçevesin sabit değildir. Tabancanın sökülmesi sırasında, çerçeveden ayrılır. Tabancaya fişek yatağının alt tarafında bulunan ve özel olarak tasarlanmış “Namlu Kuyruğu” ile tabancaya monte edilir. Mermi çekirdeği namlu ucundan çıkıncaya kadar hareket etmez. Baruttan tam istifade sağlamak için tasarlanmıştır. Örnek Ceska Vizor “CZ 75” Tabanca.
5- ÇAP: Namlu içi ölçüsüdür. “Milimetre” ya da “Kalibre” ile ifade edilir. Yivsiz Av tüfeklerinde çap “Numara” ile tanımlanır.
6- FİŞEK YATAĞI: Fişek yatağı: Namlu gerisinde atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir.
6a) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda fişek yatağı namluyla bitişik imal edilir.
Çapları namludan geniştir. Kullanılan fişek boyu kadardır.
Fişek yataklarının, şarjöre yakın bölgelerinde “Fişek Rampası” bulunur.
Hareketli namluların fişek yataklarının alt kısmında ayrıca “Namlu Kuyruğu” bulunur.
6b) Toplu tabancalarda fişek yatağı “Top” yuvasıdır. Namlu’ dan ayrıdır.

ATEŞLEME TERTİBATI

2- ATEŞLEME TERTİBATI: Fişek yatağında atışa hazır durumdaki fişeğin ateşlenmesini sağlar.
1- TETİK: Ateşleme tertibatının ilk paçasıdır. Genel olarak etrafında, güvenliği için “Tetik Korkuluğu” vardır.
2- ATEŞLEME İĞNESİ: Fişek kapsülüne darbe yaparak, kapsülü ve dolayısıyla barutu ateşleyen parçadır.

a) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda uzun “Mil” şeklindedir. “İğne”, “Ateşleme mili”, “Ateşleme pimi” şeklinde de tanımlanmaktadır.
b) Toplu tabancalarda Ateşleme iğnesi;
b1)-“Horoz”, “Çekiç” ucuna monte edilmiştir. Horoz, çekiç ile birlikte hareket eder.
b2)-Horoz’ a monteli değildir. Ayrı mil halindedir.
3- İNTİKAL PARÇALARI: Tetik hareketini, iğneye nakleden, taşıyan ara parçalardır.
4- ATIŞ AYAR MANDALI: Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapan tabancalarda; 2 tip atış imkanı vardır. Tercih edilen atış “Atış Ayar Mandalı” ile seçilir.
4a) -Tek Atış Ayarı: Tabancanın, her defasında tetik çekerek tek tek
atış yapması için mandal “Tek Atış” durumuna getirilir.
4b) Sürekli Atış Ayarı (Tam otomatik): Tabancanın bir defa tetiğine basılarak şarjördeki tüm fişekleri atması için; “Sürekli Atış” ayarı seçilir.

KOVAN ATMA TERTİBATI

III-KOVAN ATMA TERTİBATI: Patlayan fişekten kalan “Kovan” ı silah dışına taşıyan, atan sistemdir.
1- Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda, 2 ana parçadan oluşur.
a) TIRNAK: Tırnak kapak takımı (sürgü) üstünde, kovar atma deliğinin arka kenarındadır. Kendisine ait bir yayı vardır.
Fişek yatağına sürülen fişeğin; kovanının dip tablasına yakın, özel yere (yuvaya) geçer.
“Tırnak” 2 türlü görev yapar:
a.1) -Fişek yatağındaki fişeği dışarıya çıkarmak için, kapak takımının “El” ile geriye çekilmesi sırasında “Tırnak” fişeği, fişek yatağından, çekerek geriye taşır.
a.2) Atış sonrasında barut gazı kapak takımını ve kovanı geriye doğru hareket ettirir. Kapak takımı, kovan içinde oluşan güç ile geriye doğru gelirken “Tırnak” kovanı kaymaması için tutar. Kovanı çekmez; sabit tutar.
b) ÇIKARICI: Çerçeve üstündedir. Sabittir. Tırnağın aksi yönünde bulunur. Geriye gelen fişeğin ya da kovanın dip tablasına vurur; fişek ya da kovanı tırnak yönünde, kovan atma boşluğu doğru çevirerek, dışarıya atılmasına yardım eder.

2- Toplu tabancalarda: Tırnak, Çıkarıcı yoktur. “Top” un arka kısmında, fişeklerin çıkıntılı imal edilmiş kovan dip tablasına temas eden, bu tip kısımdan fişeği ya da kovanı, top yuvarı dışına çıkaran “Çıkarıcı” vardır.
Toplu tabancalarda “Çıkarıcı”, “Top” un sabit olması ya da yatmasına göre, markalara ve tiplere göre değişiklik arz eder. El ile çalıştığı gibi, topun kırılması halinde yaylı olarak da çalışabilir. (Bk: Toplu tabancalar)

FİŞEK VERME TERTİBATI

4- FİŞEK VERME TERTİBATI: Silahın devamlı atış yapmasını sağlayan, besleyen sistemdir.
1- HAZNE. Atış için sıra bekleyen fişeklerin bulunduğu bölümdür.
1a) Toplu tabancalarda; TOP YUVALARI’ dır. (Geniş bilgi Bk: Toplu Tabanca)
1b) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda; ŞARJÖR’ dür.
“Şarj” etme kelimesinden üremiştir.
2- ŞARJÖR:Şarjör’ ün yapısı: (Geniş bilgi Bk: Kırıkkale – CZ 75 Tabanca)
2. a) Şarjör Gövdesi: Tabancaların cinslerine göre; kısa namlulu el tabancalarında 7 fişekle 16 (on altı) fişek ve üstünde kapasiteleri olanlar vardır. Üzerindeki deliklerden, içindeki fişek sayısının öğrenilmesi mümkün olmaktadır.
2. b) Şarjör Dudakları: Şarjör ağzının 2 kenarındaki parçalara “Şarjör Dudağı” adı verilir. Bu dudakların aralarındaki mesafe bozulur ise; fişek dikilir. Dikilen fişek kapak takımının ileriye gitmesini önler ve silah tutukluk yapar. Bu neden ile şarjör dudaklarıyla oynamamak gerekir.

SORU 2- c) Gerdel: Fişeklerin üzerine konulduğu parçadır.
“Gerdel”’in 2 görevi vardır.
-Fişeklere taşıyıcı zemin görevini yapar.
-Şarjörde fişek bitince, kapak takımının “İleriye gitmesi önler, fişeklerin bittiğini işaret eder.
2- d) Şarjör Yayı: Fişekleri namlu istikametinde kaldırır.
Şarjör yaylarının zaman zaman dinlendirilmesi gerekir. Bunun için yedek şarjör ile değimli kullanılmalıdır. Şarjör yayı esnekliğini kaybeder ise; şarjördeki fişekleri namluya doğru kaldıramaz. Silahın ateşlenmesine mani olur.
2- e) Şarjör kapağı: Şarjörün alt tarafını kapatır.
SORU 2- YERİNE GETİREN YAY (İRCA YAYI’ dır – İCRA YAYI değildir.)
Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda fişek ateşlendikten sonra, kapak takımı (sürgü), barut gazının geri tepmesi nedeniyle geriye gelir.
Kapak takımı (sürgü) geriye gelirken; “Yerine Getiren Yayı” sıkıştırır. Sıkışan yay normal haline gelirken; kapak takımını da ileriye, normal durumuna getirir.
“Yerine getiren yay” “ İRCA YAYI ” olarak da tanımlanır. Bu yayın “ İCRA YAYI ” olarak tanımlanması doğru değildir. “ İCRA ”'nın anlamı değişiktir.
3- İĞNE YUVASI ALT UÇ KISMI: Sıkışan Yerine Getiren Yay; normal haline gelirken; kapak takımını ileriye gelirken; “İğne Yuvasının Alt Uç Kısmı”; şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasında bulunan fişeğin, dip tablasına vurarak, fişeği şarjörden çıkarır ve fişek yatağına doğru sürer.
SORU 4- FİŞEK RAMPASI: Yerine getiren yayın etkisiyle kapak takımını ileriye gelirken; “İğne Yuvasının Alt Uç Kısmı”nın; şarjörün en üstünde, şarjör dudakları arasından çıkardığı fişek “Fişek Rampasından” yukarıya doğru çıkarak (kayarak) fişek yatağına yerleşir.

NİŞAN TERTİBATI

V-NİŞAN TERTİBATI: Namlu tarafından atılan mermi’'nin ya da saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sistemdir.
Spor amaçlı silahların ve savaş için imal edilmiş silahların Nişan tertibatları, amaçlarına göre değişik biçimde yapılmıştır.
(Geniş bilgi için “Atış Teknikleri” ne bakınız.)
1- “ARPACIK” – “GEZ” sistemi.
Ateşli silahlarda genel olarak Nişan Sistemi Arpacık ve Gez’ den oluşur.
1. a) “ARPACIK”: Namlu ucunda bulunur. Hedefe yakındır. Yarım
Daire, Dikdörtgen, Üçgen, Çubuk biçiminde olabilir. MP5 Makineli tabancalarda olduğu gibi bir çember içersine de alınabilir.
Arpacığın üzerine çeşitli amaçlarla fosfor vb. Maddeler bulunabilir.
1. b) “GEZ”: Namlu gerisindedir. Göz’ e yakındır. Arpacığın şekline uyumlu olarak oyuk kısmı, Tam Daire, Yarım Daire, Dikdörtgen, Üçgen şeklinde yapılabilir.
2- DÜRBÜN: Uzak mesafelerde kesin sonuç almak üzere tabancaların üzerine de Dürbün yerleştirmek mümkündür.
Dürbün ile yapılan atışlarda özel düzenlemeler gerekir.
3- IŞIKLI SİSTEMLER: “Lazer”, “Mor Ötesi”, “Kızıl Ötesi” gibi “Işıkla çalışan sistemler” ile “Artık Işıktan Yararlanan Sistemler” gece – gündüz görevlerinde kullanılır. Yardımcı sistemlerdir.

EMNİYET TERTİBATI
VI-EMNİYET TERTİBATI: Ateşli silahların güven içinde saklanması, taşınması, kullanılması için Emniyet sistemleri vardır. Ateşli silahların en emniyetli hali; silaha fişek konulmamış, fişekten uzak tutulmuş halidir.
“Marka” tabancaların kendilerine özgü Emniyet Sistemleri vardır.
Fakat, genel olarak TOPLU TABANCALARIN EMNİYETİ YOKTUR. Bu neden ile toplu tabancalarda; emniyet tedbiri olarak TETİK ÇEKİLDİĞİNDE, NAMLU HİZASINA GELECEK OLAR İLK TOP GÖZÜ BOŞ BIRAKILIR.
Emniyet Tertibatları Kendi arasında çeşitlidir.
1- EMNİYET MANDALI: Genel olarak “Ateşleme” sistemini kilitler.
Her tabancada Çerçeve üstünde mandal şeklinde görülür.
1. a) -Emniyet Mandalları eski tip tabancaların sol yanında bulunurken; son yıllarda üretilen tabancalarda, her 2 taraf da yer almaktadır. Yeni şekil ile sağ ve sol el farkı ortadan kalmıştır.
1. b) Kimi tip tabancalarda Emniyet Mandalı; Kapak takımını (Sürgü’yü) ve ateşleme tertibatını (özellikle Horozu) kilitler. Bu tip silahlarda “Emniyet Mandalı kapalı” iken Dolduruş yapılamaz.
Kimi tip tabancalarda (Walther – Kırıkkale) Emniyet Mandalı, ateşleme iğnesini kilitler, Kapak takımını (Sürgü’yü) serbest bırakır. Bu tip silahlarda “Emniyet Mandalı kapalı” iken Dolduruş mümkündür.
2- ŞARJÖR EMNİYETİ: Şarjör yerine tam oturmadığı zamanlar, fişek yatağına fişek sürülmesi mümkün olamaz. Bu neden ile şarjörün tam olarak yerine oturması gerekir.
Tabancalarda şarjör kilitleri;
a) Şarjör alt kapağını tutan mandal şeklinde ((Walther – Kırıkkale);
b) Şarjör gövdesindeki özel deliğe geçer biçimde (CZ – 75);
yapılmıştır.
3- KABZE EMNİYETİ: Kabzanın avuç içine gelen sırt kısmında bulunur. Tabanca Kabza’ sinin kavranması (sıkılması) ile Kabza içine girer. Basılı olmadığı zaman Ateşleme tertibatındaki parçaları arasındaki irtibatı keser.

Kabza Emniyeti, kabza’nın sıkılmasını gerektirdiği için, Nişan almada olumsuz olarak değerlendirilmektedir.
4- İĞNE EMNİYETİ: Kimi tip silahlarda, iğne yuvası içine konulan bir emniyet türüdür. Doğrudan ateşleme iğnesini (pimini) kilitler. Tetik hareketine bağlı olarak devre dışı kalır. Tabancanın, fişek yatağında fişek olduğu halde, horozu üzerine düşmesi, horoza çarpılması sonucu patlamasını önlemek için tasarlanmıştır.
5- İŞARET PİMİ: Doğrudan Emniyet Tertibatı değildir. (Walther – Kırıkkale) gibi kimi tip tabancalarda bulunur. Fişek yatağında fişek olduğunda; horoz istikametinde, çerçeve dışına çıkar. Boş iken dışarıya çıkmaz.
Görüş imkanı olmayan durumlarda; parmakla yoklanarak tabancanın dolu ya da boş olduğunu gösterir.

ÇERÇEVE
7- ÇERÇEVE:
SORU Silahın ana parçalarını üstünde toplayan kısımdır.
1- Kimi tip silahlarda “Çerçeve” ile Kapak takımı (Sürgü’ nün) aynı malzemeden (çelik vb) yapılmıştır.
Kimi tip silahlarda “Çerçeve” farklı (alüminyum vb) Kapak takımı (Sürgü) farklı (çelik vb) malzemeden yapılmıştır.
2- Çerçeve üstünde “Kabza Kapakları”, “Taşıma Halkası” gibi parçalar bulunur. (Geniş bilgi için Bakınız: Kabza kavrama)
3- Çerçeve üstünde; tabancanın yapıldığı fabrikaya ait “Marka” işaretleri ile; seri numaraları, fabrikasyon garanti işaretleri (Proof Mark) bulunur.

B-FİŞEK
I-FİŞEK: Ateşli silahların kullandığı mühimmat FİŞEK olarak tanımlanır. Kimi kitaplarda ve yasalarda “Fişek” yerine “Mermi” kullanılmaktadır. Mermi, teknik değim olarak hatalıdır.
Fişek; kovan, kapsül, barut ve mermi çekirdeğinden ya da saçmadan oluşur.
Tabanca ve tüfek fişeklerinin yapılarıyla “namlusunda yiv ve set bulunmayan” Av Tüfeği Fişeklerinin yapıları da farklıdır.
SORU 2- FİŞEĞİN KISIMLARI: “Fişek” aşağıda belirtilen kısımların birleşmesiyle oluşur.
1- MERMİ ÇEKİRDEĞİ – SAÇMA:
1. a) Mermi; özel şekli, boyutları, ağırlığı, nitelikleri olan cisimlerdir.
Mermi çekirdeği olarak da tanımlanır. Kurşun çekirdeği kullanım amaçlarına uygun biçimlerde imal edilir.
1. b) Saçma: Namlusunda Yiv ve Set bulunmayan av tüfeklerinin attığı çeşitli “Numaralı” (büyüklükte); Tek (Şevrotin) ya da çok sayıda (Kuş saçması, vb) özel yapım “küre” erdir. (bilyelerdir).
2- BARUT: Mermi çekirdeğini ya da saçmaları ileriye götüren gücü sağlar. Yarı ve tam otomatik silahlarda, tabancanın çalışmasını da temin eder.

3- KAPSÜL: Barut’ u ateşleyen, küçük tip patlayıcıdır. Barut içinde, ateşleme iğnesinin darbesiyle kolaylıkla ateş alan “Hassas” patlayıcı maddeler bulunur.

4- KOVAN – KARTUŞ: Fişeğin, barutunu, kapsülünü, mermisini (veya saçmasını) toplayan ana parçadır.
4. a) KOVAN: Namluları yiv ve setli olan silahların kovanları, amaçlarına göre bakır, pirinç, çelik ya da bunların alaşımlarından imal edilir.
4. b) KARTUŞ:Namluları “Kaval” (yivsiz, setsiz) olan silahların (Av tüfeklerinin) kovanları 2 kısımdan oluşur.
4. b.1) Dip kısım: Fişeğin çıkarılması, kovan montesi vb nedenlerle sağlam olması amacıyla “Metalden” yapılır. Dip tarafına kapsül monte edilir.
4. b.2) Gövde: Karton ya da Plastik’ ten imal edilmiştir.

SİLAHIN Sökülüp Takılması

KISA VE KÜÇÜK NAMLULU SİLAHLAR (TABANCALAR)
TOPLU TABANCA
A-TOPLU TABANCA: Toplu tabancalar genelde Amerika Birleşik Devletlerinde üretile gelmiştir. Avrupa toplu tabanca yerine şarjörlü tabanca üretmeyi tercih etmiştir. Fakat son on yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri. şarjörlü tabanca (12.16’lı tabir edilen şarjörlü Smith-Wesson), Avrupa’da toplu tabanca (LLAMA-İspanyol vb) üretilmektedir.Toplu tabanca olarak en çok tanınan, bilinen markalar Amerika Birleşik Devletleri. yapısı Smith and Wesson ile Colt markalarıdır.
Bu bölümde herhangi bir marka üstünde ve herhangi bir markanın belli bir modeli üstünde durulmayacaktır Bir toplu tabancanın hangi parçalardan oluştuğu ve özelliklerine değinilecektir.

I-TOPLU TABANCA ÇAPLARI:
Toplu tabanca çapları kalibreyle ifade edilmektedir. 1 kalibre 0,2539 yaklaşık 0,254 milimetredir. Şarjörlü tabanca çaplarıysa milimetreyle ifade edilir.
Genelde çapları 22,32,38,44,45 kalibredir. 22 kalibre 6,35 mm.ye; 32 kalibre 7,65 mm.ye; 38 kalibre 9 mm.ye; 45 kalibre 11 mm.ye tekabül eder.

II TOPLU TABANCA ATEŞLEME TERTİBATLARI:
Toplu tabancalarda ateşleme tertibatları 2 türlüdür.
SORU 1- TEK HAREKETLİ (SİNGLE ACTİON):
Tek hareketli ateşleme tertibatına sahip toplu tabancalarda fişeğin ateşlenmesi için horozun elle kurulması ve horoz kurulduktan sonra tetiğe baskı yapılması gerekir. Topun dönmesi ve diğer fişeğin atışa hazırlanması, horozun elle (parmakla) kurulması sırasında olur.
Horozun her atış sonrasında el (parmak ya da avuç içi) ile kurulması gereken bu sistem zamanımızda terk edilmiştir. Bu sistem eski modellerde gözlenmektedir.
SORU 2- ÇİFT HAREKETLİ (DOUBLE ACTİON)
Çift hareketli sisteme sahip toplu tabancalarda tetik üzerine yapılan baskıyla horoz kurulu duruma gelir. (1. hareket) ve tetiğe yapılan baskı sonucu horoz kurulu durumdan kurtulur ve fişeğe doğru düşer. (2. hareket)
Fişeği patlatmak için çift hareketlide horozun kurulu duruma getirilmesi gerekmez. Fakat; tek hareketli horoz düşürmede ve çift hareketli tetik düşürmede kullanılan kuvvet farklı olacaktır. Örneğin; A:B:D. yapısı S.W marka model-10-8 toplu tabancada tek hareketli (Horoz kurulu durumda) atış için tetik üzerine ortalama 1500-2250 kilogram kuvvet tatbik edilirken; çift hareketli (horozun kurulması ve düşmesi) atış için ortalama 3500-4500 gram kuvvet tatbiki gerekir.
Az kuvvet tatbiki ve rahat-isabetli atış için çift hareketli sistemlerde de, horoz kurulu duruma getirilir.

III-TOPLU TABANCA PARÇALARI:
Toplu tabanca parçaları genel olarak;
1- Namlu ve Çerçeveyle kabza;
2- Top-silindir, ateşleme tertibatı (horoz ve tetik grubu) olarak 2 ana gruba ayrılır. Bunlara kısaca değinmekte fayda vardır.

SORU 4- TOPLU TABANCALARDA EMNİYET:
Toplu tabancalarda özel emniyet tertibatı yoktur.
Uygulamada emniyet tedbiri olarak top yuvasından bir adedi boş bırakılır. Top yuvalarından hangisi boş bırakılacaktır? Buna karar vermek için öncelikle topun dönüş yönü tespit edilir.

III-TABANCANIN ANA PARÇALARI:
Tabancanın ana parçaları:
1- KAPAK TAKIMI (SÜRGÜ), 2- ÇERÇEVE ve NAMLU, 3- ŞARJÖR olarak 3 ana gruba ayrılarak incelenebilir. Bu grupları kendi içinde diğer parçalara bölerek incelemek mümkündür.
SORU 1- KAPAK TAKIMI (SÜRGÜ):
Kapak takımı ya da sürgü olarak tanımlanan bu parça; fişeğin her patlamasında hareket eder. Namluyu kapattığı için kapak takımı ya da hareket edip ileri-geri gidip geldiği için de sürgü olarak tanımlanır.
Kapak Takımının (Sürgünün) Üzerinde Bulunan Parçalar:
1. a) ARPACIK ve GEZ: Tabancanın nişan alma tertibatını oluştururlar. ARPACIK namlu ucuna yakın, GEZ horoz’a yakın yerde bulunur. Nişan almada kullanılmaları “Nişan Alma” bölümünde anlatılacaktır.
1. b) -KOVAN ATMA BOŞLUĞU: Kapak takımının sağ tarafında bulunur. Patlayan fişek kovanının ya da atıştan vazgeçildiğinde fişek yatağında bulunan fişeklerin dışarıya çıkartılmasına yarar.
1. c) TIRNAK: Kapak takımının sağ tarafında, kovan atma boşluğunun horoz yönünde bulunur.
Tırnağın görevi,
1. c.1) Atış sonrasında patlayan fişeğe ait kovanın,
1. c.2) Atıştan vazgeçildiğinde fişek yatağından çıkarılan fişeğin, dışarıya atılmasında yardımcı olmaktır.

Tırnak, çerçeveye tırnak yayı ve tırnak yayı pimiyle monte edilmiştir. Tırnak yayı pimi 2 bölümdür. 1. bölümü tırnağın arkasındaki oyuk kısma yerleşir ve tırnağın takılmasına yardımcı olur. 1. bölümün arka kısmına tırnak yayı takılır. Bu parça silah üstünde tırnağın arka kısmında görülür.
2. bölüm tırnak yayı, dışardan görülmez. İç kısımda kalır ve emniyet mandalıyla temas halindedir.
Tırnak yayı pimlerinden; tırnak arkasına takılan kısım, iyi monte edilmez ise; atış sırasında esneme nedeniyle düşebilir.
1. d) EMNİYET MANDALI: Kapak takımının sol arka kısmındadır. Emniyet mandalının gövdesi sürgünün içinde kalır.Gövdesindeki özel bölümle İĞNE’ yi kilitleme çıkıntısından kilitleyerek, sabit hale getirir.Kilitli iğneye horoz çarpsa dahi iğne ileriye gitmez.
Mandalın iğneyi kilitlemesi için kapalı duruma getirilmesi gerekir. Mandal, şarjör istikametine döndürüldüğünde, gövdesiyle iğneyi kilitler.
Mandal kapalı durumda çerçevedeki tehlikeyi belirten kırmızı noktayı kapatır.
Mandal gez istikametine itildiğinde gövde; içinden geçen iğneyi kilitleme çıkıntısından serbest bırakır.İğne horoz’un çarpmasıyla ileriye doğru hareket eder. Emniyet açık pozisyonda, tehlikeyi belirleyen kırmızı işaret görülür.
UYARI:
Emniyet mandalı tabanca sağ elde tutulduğunda sağ el baş parmağıyla kolaylıkla açık ya da kapalı pozisyona getirilebilir. Sol elini kullanan kişilerin sol el baş parmağıyla bu işlemi yapması mümkün olamaz.

1. e) İĞNE (ATEŞLEME MİLİ):
Horoz’un (Çekiç’in) darbesiyle ileriye giderek fişek kapsülünü ateşleyen iğne; kapak takımının iç kısmında, iğne yuvasında bulunur.Özel şekilde tek parçadır. Uç kısmı iğne yuvasının ön tarafındaki delikten içerde kalır.İğne ucu, fişek kapsülü yönünde bulunan iğne yuvasından dışarıya taşmamalıdır. (Dışarıda kalması arızadır). Arka kısmı horoz yönündedir ve horozun çarpması için uygun durumdadır. Bunu temin eden iğne yayıdır.
UYARI: Tabanca özelliği nedeniyle, emniyet kapalı durumdayken dolduruş yapar.Bu özellik dolduruş sırasında tabancanın yanlışlıkla patlamasını önler.
Emniyet mandalı kapalı duruma getirilerek iğne ucunun kapsül yönünden yuvasından dışarıya taşıp taşmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Taşma varsa bu arızadır.İğne emniyet mandalı tarafından kilitlenerek sabit hale getirildiğinde, iğne ucu da yuvasından dışarıda çıkık şekilde sabitlenecektir.Dışarıda kalan iğne ucu dolduruş sırasında kapsülü ateşleyecektir.İğne ucundaki taşma silah ustası tarafından yok edilmelidir.
İğnenin sökülmesi, iğne yuvasının ve iğne yayının temizlenmesi için emniyet mandalının çıkarılması gerekir.
İğne yuvasının çok yağlı ya da kalın yağlı kalması, pislikle dolması ya da iğne yayının kırık kalması önlenmelidir.
1. f) İKAZ (UYARI) PİMİ: Tabancanın fişek yatağında fişek olup olmadığını diğer ifadeyle DOLU OLUP OLMADIĞINI gösteren parçadır. Kapak takımının içinde iğne yuvasının üstünde; gez’e yakın bir bölümdedir. İkaz pimi özel yuvası iğne yuvasının üst kısmındadır. İkaz pimi bu yuvasında bulunur. İkaz piminin kendi yayı vardır.
İkaz piminin bir ucu, kapak takımının içindeki, fişek yatağı istikametinde devamlı çıkık durumdadır. Bunu ikaz pimi yayı, temin eder. Fişek yatağında, fişek olduğunda pimin yuva dışındaki ucu fişek tarafından itilir, kapak takımının arka kısmından horoz yönünde dışarıya çıkar. Horozun üst tarafına ikaz piminin geriye kolaylıkla gelmesi için kanal yapılmıştır.
UYARI: İkaz piminin ve yayının kırılmamasına, kırıldığında değiştirilmesine, pim yuvasının aşırı yağlı kalmamasına, toz ve benzeri maddelerle dolmamasına dikkat edilmelidir.
1. g) TUTMA ÇENTİKLERİ:
Kapak takımının kuyruk kısmında sağ ve sol yanlarda birbirine paralel yapılmış çentikler, kapak takımının elle tutularak geriye çekilmesi için yapılmıştır.Çentikler elin terden ya da yağdan kaymasını önler.
8- KAPAK TAKIMI MONTE KANALLARI: Kapak takımının iç kısmında 2 tarafta bulunan kanallar kapak takımının çerçeveye monte edilmesini temin eder.

UYARI: Çerçeve monte kanallarının deforme olması ya da kir, pas vb şekilde dolması tabancanın normal çalışmasını engeller. Temizlikte bu kanalların temizliğine de dikkat edilmelidir.

2- ÇERÇEVE (GÖVDE) -NAMLU-YERİNE GETİREN YAY: Tabancanın; tetikle horoz arasındaki intikal parçalarını, çıkarıcı, horoz, horoz yayı, kabza kapaklarını, sürgü tutucusunu ve diğer parçalarla bunlara ait pim ve yayları üstünde toplayan, şarjörün yerleştiği hazneyi de ihtiva eden ana parçasına GÖVDE ya da ÇERÇEVE ismi verilir.
2. a) NAMLU:
Kırıkkale yapısı tabancalarda NAMLU çerçeveye sabit imal edilmiştir. Namlunun içinde sağa döner altı adet set vardır.
2. b) FİŞEK YATAĞI: Namlu arkasında namluya bitişik olarak imal edilmiş olan ve içinde yiv ve set bulunmayan FİŞEK YATAĞI vardır. FİŞEK YATAĞI’nın iç çapı, namlunun iç çapından geniştir. Fişek yatağının sağ tarafında tırnağın fişek dip tablasına geçmesi için yapılmış bir oluk vardır.
2. c) YERİNE GETİREN YAY (İRCA YAYI)
Namlunun üzerine geçmiş olan spiral yayın görevi, atış sırasında geriye gelen kapak takımını sıkıştırarak ileriye doğru götürmektir.Bu yüzden de yayın ismi YERİNE GETİREN ya da eski bir tabirle “İRCA” yayıdır.
UYARI:
1) Yerine getiren yayın oksitlenmesi önlenmelidir.
2) Yerine getiren yayın esnekliğini bozacak şekilde boyu uzatılıp kısaltılmamalıdır.
3) Yerine getiren yayın bir ucu diğer ucuna göre daha geniş ise; bu geniş olan kısım, namlu ucuna gelecek şekilde bulunmalıdır.
3- ŞARJÖR:
3. a) ŞARJÖR KAPASİTESİ:
Kırıkkale tabancasında (9 mm. ya da 7.65 mm. çapındaki) şarjör yedi adet fişek alır. Bir fişek de fişek yatağına sürülerek tabancanın fişek kapasitesi 8 fişeğe çıkarılabilir.
3. b) ŞARJÖRÜN PARÇALARI:
3. b.1) ŞARJÖR GÖVDESİ: Üst tarafında şarjör dudakları, alt tarafında kapak monte kanalları vardır. Gövdenin arka tarafı düz, ön tarafı oval imal edilmiştir. Gövdenin sağ ve sol yanlarında bulunan deliklerden içinde kaç adet fişek olduğu görülür.
3. b.2) ŞARJÖR KAPAĞI ile ŞARJÖR KAPAK KİLİDİ: Şarjör gövdesinin alt tarafını kapatır, ortasında şarjör kapak kilidinin geçmesi için yuvarlak bir delik vardır. Şarjör gövdesine, gövdenin altında bulunan kızaklardan sürülerek takılır ve çıkarılır.
Şarjör kapak kilidi, kapağın gövdeden çıkmasını engeller.
Kimi şarjör kapakları ince saçtan, bazıları ön ucunda çıkık olacak şekilde döküm vb. şekilde imal edilmiştir.
3. c) GERDEL: Üzerinde fişeklerin bulunduğu hareketli parçadır. Genelde “U” şeklinde gövdenin ve şarjör dudaklarının şekline göre yapılmıştır.
3. d) ŞARJÖR YAYI: Gerdeli iterek fişeklerin şarjör dudağına tam olarak oturmasını temin eden ana parçadır. Şarjör yayı esnekliğini kaybettiğinde fişekler dudaklara tam oturmaz ve fişekler, fişek yatağına normal olarak sürülemez. Şarjör yaylarının, fişekler boşaltılarak dinlendirilmesi gerekir.
3. e) ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI: Gövdenin köşeli tarafı avuç içine, yuvarlak tarafı parmaklara gelecek şekilde sol elde tutulur. Fişek; dip tablası-kapsülü şarjörün köşeli tarafına, mermi çekirdeği oval tarafına gelecek şekilde gerdel üzerine konur ve bastırılır. Şarjör dudaklarından içeriye itilir. Diğer fişekler, fişeklerin üzerine aynı şekilde konur.
UYARI: Doldurma ya da boşaltma sırasında şarjör dudaklarının fabrikasyon ayarı bozulmamalıdır. Şarjör dudakları arasındaki mesafe genişlerse fişek dikilir; daralır ise; fişek şarjörden çıkamaz.
3. f) ŞARJÖRÜN TABANCAYA TAKILMASI:
Şarjör; içinde bulunan fişeklerin mermi çekirdekleri namlu istikametine gelecek şekilde kabzanın içine sürülür. Kabzada bulunan ŞARJÖR KİLİDİ’'nin alt kapağa geçmesine dikkat edilir. Bunun için tabanca sağ elde tutulur. Şarjör sol el ile uygun şekilde kabza içine sürülür ve sol elin iç kısmıyla şarjör kapağına vurulur. Şarjör kilidinin çıkaracağı “ÇIT” sesini duymak gerekir. Gözle kontrol de edilir.
UYARI: Şarjör tam olarak takılmadığında tabancanın fişek yatağına fişek sürülmez. Silah çalışmaz.
3. g) ŞARJÖRÜN TABANCADAN ÇIKARILMASI:
Şarjörün tabancadan çıkarılması için şarjör kilidinin sol el baş parmağıyla itilmesi yeterlidir.
3. h) ŞARJÖRÜN SAKLANMASI: Tabanca kullanılmadığında şarjör yayının mutlaka dinlendirilmesi gerekir. Baskı altında kalan yay esnekliğini kayıp eder ve görevini yapamaz.
Temizlik sırasında şarjör sökülerek içinin temizliği yapılmalı, oksitlenmeler varsa mutlaka temizlenmelidir. Temizlik sonrasında şarjör içinde fazla yağ kalması sakıncalıdır. Yağ, mermi çekirdeğiyle kapsüllerin monte yerlerinden kovan ve kapsül içine sızarak barutun ve kapsül patlayıcısının istimal vasfını yok eder. Bu yüzden derle şarjör içindeki fazla yağın silinmesi gerekir.
4- TABANCANIN DOLDURULMASI:
Tabanca sağ eldedir. Kabza kavranmış, işaret parmağı tetik korkuluğunun dışındadır. Kapak takımı, gez’e yakın, yan taraflarındaki çentikli kısımlardan, sol elin baş ve işaret parmaklarıyla tutularak, horoz istikametine çekilerek, fişek yatağında fişek bulunup bulunmadığı kontrol edilir.Fişek yatağının boş olduğu anlaşıldıktan sonra, doldurulmuş olan şarjör hazneye sürülerek, şarjör kilidinin kilitlenmesi sağlanır.
Bu işlemden sonra, kapak takımı yukarıda belirtilen şekilde tutularak, sonuna kadar horoz istikametinde çekilir. Çekilme işlemi bittiğinde, kapak takımı serbest bırakılır. Serbest kalan kapak takımı, baskı altında bulunan “yerine getiren yay”ın genişlemesiyle ileriye doğru giderken, şarjörde en üstte bulunan fişeği de fişek yatağına sürerek, tabancayı atışa hazır hale getirir. Bu durumda horoz kurulu kalır.

UYARI: Doldurma işlemi için geriye çekilen kapak takımının ileriye gitme işlemi, yerine getiren yay ile olmalıdır. El ile kapak takımının ileriye itilmesi, tabancanın normal hareketlerini kısıtlar ve fişek yatağına fişek sürülemez, tutukluk yaptırır. Tabanca doldurulurken, tabancanın sol yanının yere paralel duruma getirilmesinde teknik açıdan fayda vardır.
Tabancanın doldurulma işlemi maddeler halinde şöyledir.
4. a) Tabancanın şarjörü dışarıya alınır.
4. b) Fişek yatağı, kapak takımı geriye doğru çekilip, göz ile kontrol edilir ve fişek yatağının boş olduğu tespit olunur.
4. c) Dolu şarjör, usulüne göre hazneye sürülür, şarjör kilidinin “ÇIT” sesi çıkarmasına kadar ileriye itilir,
4. d) Kapak takımı sol elin işaret ve baş parmaklarıyla çentikli kısımdan geriye doğru çekilir, dayanma noktasına geldiğinde serbest bırakılır. Kapak takımının el ile ileriye itilmesi kesinlikle hatadır. Yerine getiren yayanı (icra yayının) serbestçe görev yapması sağlanmalıdır.
4. e) Kapak takımının geriye çekilmesi sırasında horoz, kurularak horoz kurma çenesine takılır, kabza istikametinde yatık duruma geçer.
4. f) Kapak takımı; yerine getiren yay ile ileriye doğru hareket ederken, iğne yuva bloğunun ön-alt kısmı, şarjörün en üstünde, “şarjör dudakları” arasında bulunan fişeğin dip tablasına çarparak; fişeği, namlunun gerisinde NAMLU KUYRUĞU üstünde bulunan FİŞEK RAMPASINDAN kaydırarak, fişek yatağına yerleşmesini temin eder.
TABANCA horozu kurulu, tetiği tek hareketli düşürülme-çekilme pozisyonuyla ATIŞA HAZIRDIR. Bu durumda atış yapılmak istenmiyor ise;
EMNİYET MANDALI kapalı-kilitli duruma getirilir,
5- ATIŞ SIRASINDA DOLDURMA:
Atış sırasında şarjörde fişek bittiğinde, kapak takımı, GERDELİN SÜRGÜ TUTUCUSU’nu yukarı itmesi nedeniyle geride takılı kalır. Bu durumda atışa devam edilmek isteniyor ise; boş şarjör çıkarılır ve dolu şarjör usulüne uygun olarak yerine yerleştirilir. Kapak takımının ileriye hareketi, dolayısıyla fişek yatağına fişek sürülmesi için; kapak takımı, sol elin işaret ve baş parmaklarıyla horoz istikametine çekilerek, sürgü tutucusunun, kapak takımını bırakması temin edilir. Fakat, bu 2. yöntem, tabancanın mekanik yapısına uygun değildir. Bu neden ile 1. Maddede belirtilen usul uygundur.
6- TABANCANIN BOŞALTILMASI:
Görev ya da atış sonunda, tabanca emniyete alınır. Şarjör çıkarılır, fişek yatağı, sürgü-kapak takımı elle geriye çekilerek, göz ile kontrol edilir, boş olduğu anlaşılınca, kapak takımı serbest bırakılır. Kurulu durumda kalan horoz düşürülür. Şarjördeki fişekler çıkarılır.
7- EMNİYET TERTİBATI: Kırıkkale tabancasında Emniyet tertibatı olarak 3 sistem vardır. Bunlar:; a) EMNİYET MANDALI, b) TETİK EMNİYETİ, c) İKAZ PİMİ’dir.
7. a) EMNİYET MANDALI: Emniyet mandalının yeri kapak takımındadır. (Bakınız.kapak takımı, Emniyet Mandalı:) Emniyet mandalının ana görevi yukarda izah edildiği gibi, mandalın gövdesiyle iğneyi kilitlemek-hareket edemez duruma getirmektir.
UYARI BİR Tabancanın doldurma, boşaltma, boş olduğu halde alıp-verme ya da dolu olarak alıp verme işlemleri daima tabancanın emniyet mandalı kapalı pozisyonda yapılması gerekir.
Kırıkkale tabancasının özelliklerinden birisi de, diğer tabancaların çoğunluğunda emniyet mandalı sürgüyü kilitlerken; bu tabancada emniyet mandalı sürgü içinde iğne gövdesini kilitlediğinden, sürgü serbest kalır ve doldurma boşaltma işlemi yapabilir.
UYARI İKİ: Emniyet mandalı kapalı durumda iğne ucu, iğne yuvasından namlu istikametine çıkık kalıyor ise, bu bir arızadır. Mutlaka tamir edilmelidir.
Kırıkkale tabancasında; atış sırasında atıştan vazgeçildiğinde, horoz kurulu durumdadır ve fişek yatağında fişek vardır. Atışa bir süre sonra devam edilecek ise şarjör çıkarılmadan ve fişek yatağındaki fişek de çıkarılmadan; tabancanın Emniyet Mandalı kapalı pozisyona (Şarjör ya da kabza kapağı istikametine) getirildiğinde; Emniyet Mandalı gövdesi, HOROZ DÜŞÜRME PARÇASINA baskı yaparak horozu düşürürse de; iğne kilitlendiği için fişek ateşlenmez.
UYARI ÜÇ- Bu pozisyon poligonda önceden denenmelidir.)
Atışa devam etmek istendiğinde tek ya da çift hareketli atış yapmak için EMNİYET MANDALI'nı açık duruma getirmek yeterlidir.
7. b) TETİK EMNİYETİ: Kırıkkale tabancasında inik durumda bulunan horozun, iğneye ulaşabilmesi için tetik çekilmesi gerekir.
İnik durumdaki horozun iğneye çarpmasını önleyen TETİK EMNİYETİ ya da TETİK EMNİYET TULUMBASI adı verilen bir parça vardır. Bu parçanın çalışması ve görevi şöyle açıklanabilir.
Tetik emniyeti parçası; tetikle bağlantılıdır. Tetik çekildiğinde tetik emniyeti parçası yukarıya doğru hareket eder. Tetik bırakıldığında aşağıya yerine merkez üstünde horoz istikametinde bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının gireceği büyüklükte bir yuva horoz üstünde bulunur. Horoz inik durumda iken; tetik çekilmediğinde, tetik emniyet parçası üstündeki çıkıntı, horoz gövdesi üstündeki yuvadan aşağıda kalır ve bir tampon gibi horozun ileriye gitmesine yani iğneye çarpmasına mani olur. Tetik çekildiğinde; tetik emniyet parçası yukarıya doğru kalkar, parça üstündeki çıkıntılı bölüm; horoz gövdesindeki yuvaya (oyuk kısma) girerek horozun iğneye çarpması sağlanır.
Kırıkkale tabancada fişek yatağında fişek bulunur durumda, emniyet mandalıyla indirilmiş olan horoz; emniyet mandalı açık duruma getirilip iğne serbest bırakıldığı zaman, iğneye ulaşamaz. Bu yüzden de fişek yatağında fişek bulunurken; tabanca inik horozun üstüne düşse dahi fişek ateşlenmez.
7. c) İKAZ (UYARI) PİMİ:Tabancanın fişek yatağında fişek olup olmadığını belirten sistemdir. (Bakınız: Kapak takımı İkaz (Uyarı) pimi)

8- TABANCANIN ATEŞLEME SİSTEMİ:
Kırıkkale tabancası 2 şekilde ateş eder.
8. a) Çift hareketli atış: Tabanca horoz inik durumda iken, tetiğe basıldığında tetik baskısıyla horoz kurulur. (Bu harekete 1. hareket denir.), tetiğe baskı devam ettiğinde kurulan horoz, kurma çenesinden kurtularak düşer ve iğneye darbe yapar. (Bu harekete 2. hareket denir.)
8. b) Tek hareketli atış: Horoz el ile ya da geriye gelen sürgü tarafından kurulmuştur.Tetiğe baskı yapıldığında horoz düşer. Bu ateşleme sistemine tek hareketli atış denir. Bu şekilde tetik düşürmek için sarf edilen kuvvet çift hareketliden daha azdır.
9- TABANCANIN ÇALIŞMASI:
9. a) Tabanca yarım otomatiktir. İlk fişek, fişek yatağına; atıcı tarafından, kapak takımı geriye çekilmek suretiyle sürülür.
9. b) Bu işlem sırasında horoz kurulu duruma gelir.
9. c) Tetik çekimiyle horoz iğneye darbe yaparak fişek yatağındaki kapsül ateşlenir.
9. d) Mermi çekirdeği namluyu terk ederken, namludan geriye doğru tepki veren barut gazıyla kapak takımı geriye doğru gelirken, tırnak ve çıkarıcıyla kovan; kovan atma boşluğundan dışarıya atılır.
9. e) Sıkışmış olan yerine getiren yay, kapak takımını ileriye doğru itmeye başlar ve ileriye doğru giden kapak takımı; iğne yuvasının alt kısmıyla şarjörden ve üstte bulunan fişeği, fişek yatağının arkasında bulunan rampa’dan kaydırarak fişek yatağına yerleştirir ve kapak takımı yerine yerleşir.
9. f) Horoz kurulu durumdadır.
9. g) Tetik çekilir ve fişek ateşlenir. Tabanca yukarıdaki sırayla aynı işlemleri şarjördeki fişekler bitinceye kadar kendiliğinden yapar, atıcı sadece tetik çeker.
9. h) Şarjördeki fişekler bitince kapak takımı; gerdel ve şarjör tutucusu aracılığıyla geride kurulu kalarak atıcıyı ikaz eder.
Bu işlemlerden dolayı tabanca yarım otomatik olarak tanımlanır.
10- TABANCANIN SÖKÜLMESİ:
Tabancanın sökülmesine başlamadan önce;
10. a) Şarjör çıkarılır, fişekler boşaltılır,
10. b) Fişek yatağı, kapak takımı elle tutma çentiklerinden tutularak geriye çekilir. Gözle kontrol edilerek boş olduğu tespit edilir.
10. c) Kapak takımı serbest bırakılır.
10. d) Horoz kurulmuştur.
10. e) Tabanca sağ eldedir.
10. f) Tetik korkuluğu ön tarafı, sol el ile aşağıya doğru çekilerek çerçeveden ayrılır. Sağ elin işaret parmağıyla sol yana itilir ve uç kısmının çerçevenin altında kalması temin edilir.
10. g) Kapak takımı sol elin baş ve işaret parmaklarıyla takılarak horoz istikametinde sonuna kadar çekilir ve dayanmasından sonra gez istikametinde yukarıya kaldırılır ve kapak takımının arkası çerçeveden ayrılmış olur.
10- h) Yerine getiren yay sıkıştığı için; çerçeveden ayrılan kapak takımının fırlamaması için sol el parmaklarıyla kapak takımı kontrollü olarak namludan çıkarılır.
10- ı) Yerine getiren yay (icra yayı) namludan ayrılır.
11- TABANCANIN TAKILMASI:
Takılma işlemi sökülmenin son maddesinden itibaren yapılır.
UYARI BİR: Yerine getiren yayın bir ucu diğerine oranla geniş ise, bu geniş olan kısım namlu ucuna gelecek şekilde takılmalıdır.
UYARI İKİ: ŞARJÖR; kapak takımı takılıp, horoz düşürüldükten sonra yerine takılmalıdır. Uygulamada, takılma işlemi başladığında şarjörün hemen yerine takıldığı ve kapak takımının şarjörlü olarak yerine yerleştirildiği ve şarjörde fişek olduğu zaman fişek; fişek yatağına farkına varılmadan söküldüğü ve horoz düşürüldüğünde fişeğin ateşlenerek yaralamalara ya da ölümlere neden olduğu gözlenmiştir.
12- BAKIM (TEMİZLİK):
Tabancanın normal çalışması için periyodik bakımı esastır. Bakım ihmal edildiğinde, tabancanın amaca hizmet etmesi mümkün değildir. Tabanca kullanılmıyor ise yine de periyodik bakımdan geçirilmelidir.
Tabancanın mekanik aksamında ya da (sağlıklı nişan alınmasına rağmen istenilen noktayı vurmaması halinde) nişan tertibatında bir anormallik fark edildiğinde; tecrübeli bir silahçı ustasına gösterilmesinde yarar vardır. Bu konularda tecrübesi olmayan kişilerin (rütbeli dahi olsa) görüşlerine itibar etmemek gerekir.
12. a) Bakımda Kullanılacak Malzeme:
Temizlik, yağlama, sökme, takma gibi işlerde metal çubuk törpü, zımpara gibi çizici, aşındırıcı alet ve malzeme tabancaya zarar vereceğinden kullanılmamalıdır.
Namlu içindeki barut artıklarını çıkarmak için, parçalar üstündeki yabancı maddeleri, pas izlerini, sabitleşmiş kirleri, lekeleri çıkarmak için önce yağa batırılmış bez ile bu bölgeler silinir, yumuşatılır ve ovularak çıkarılmaya çalışılır. Bu sonuç vermediği taktirde; gereğine göre tahta spatül (ağaç çubuk), kıl fırça ya da namlu içine tel fırça kullanılır.
Parçaları tutan pimleri yerinden çıkarmak için, ağaç, bakalit, alüminyum, bakır vb. gibi yumuşak maddelerden yapılmış zımbalar kullanılmalıdır.
Pas sökücü olarak kullanılan özel sıvılar (hidrolik, gaz yağı, solvent vb.) pas giderildikten sonra, silah üstünden tamamen temizlenmelidir. Temizlenmeyen bu tip sıvılar, bulundukları yerdeki metali, kromu, boyayı aşındırmaya devam ederler. Bu yüzden de pas sökücü sıvının tamamen silinip, bu bölgenin kurutulması ve belirtilen yerin koruyucu yağ ile yağlanması gerekir.
Koruyucu yağ olarak, piyasada bu amaç ile satılan yağlar kullanılmalıdır. İnce makine yağları da bu işleme uygundur. Parçaların bu yağ ile yağlanması, parçaların üstünde toz toplanmasına neden olur. Şarjör, fişek yatağı gibi parçaların yağlı kalmasıysa fişeklerin istimal vasıflarını yok eder. Bu yüzden de fazla yağlar bir bezle silinir. Ayrıca, yağlama işleminden sonra, tabancanın bez ya da temiz kağıt üstünde bekletilmesi, yağların tabancanın dışına akmasını sağlar.
Kalın tip, gres ve benzeri yağlar ancak depolama işlemi sırasında kullanmaya elverişlidir. Hizmet ya da şahsi silahlara bu yağlar sürülmez.
12. b) Bakım Türleri:
12. b.1) Basit bakım: Tabancayı sökmek, temizlemek, koruyucu yağlarla yeterince yağlamak ve takmaktan oluşur. Basit bakımdan tabancanın kapak takımı, namlusu, yerine getiren yay ve yay mili çıkarılır. Daha fazla sökmeye gerek yoktur.
Basit bakımda paslı kirli kısımlar, temizleme ve yağlamada kullanılan malzemeyle temizlenir kurulanır. Bezle ince bir tabaka halinde üzerin koruyucu yağ sürülür.
Tabanca atış sonarsında temizleniyorsa; namlunun içi fırçayla temizlenir. Barut artıkları fırçayla çıkmıyorsa, tahta bir çubukla çıkartılmaya çalışılır. Gerekirse pas sökücüyle yeterince temizlenir, kurulanır. Namlu içi, koruyucu yağa batırılmış bez ile ince bir tabaka halinde yağlanır.
12. b.2) Kapsamlı Bakım: Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Tabanca basit bakımdaki sökülmesinin dışında; iğnesi, ateşleme düzeni, diğer aksamı, kabza kapaklarıyla şarjörün sökülmesiyle parçalarına ayrılır. Gerekli görülen parçaları değiştirilir. Paslanmalar varsa giderilmesi basit bakımdaki gerçekler içinde yapılır.

12. c) Kullanılan silahlardaki bakım:
Hizmet ya da şahıs silahı olarak kullanılan tabancaların;
12. c.1) Yağışlı ya da rutubetli havalarda görev sonrasında, hemen.
12. c.2) Normal havalarda en az 15 günde bir;
12. c.3) Sahil şeridindeki illerde her hafta;
12. c.4) Poligonlarda atışlar öncesinde mutlaka bakımları yapılmalıdır.
13- Depolama:
Depolarda korunan tabancalar;
13. a) Tabancanın depolandığı yerdeki bağıl nem oranı %60’ı geçmiyorsa, yılda en az bir defa;
13. b) Tabancanın depolandığı yerdeki bağıl nem oranı %60-80 arasındaysa her ay;
13. c) Bağıl nem oranı %80’den çok olan yerlerde depolama yapılmamalıdır.

ATEŞLİ SİLAH BULUNDURAN VE TAŞIYANLARIN UYMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ

1- SİLAH HER ZAMAN DOST DEĞİLDİR. SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ.
Silah ile meydana gelen; Dikkatsizlik, tedbirsizlik, b) Emir ve kurallara riayetsizlik, c) Meslekte acemilik v.d.) olaylarda; genellikle anne, baba, eş, çocuk, akraba, meslektaş gibi yakın çevreden bireyler zarar görmektedir.
2- SİLAHI; ŞEYTAN DEĞİL, İNSAN DOLDURUR.
İnsan silahının dolu olduğunu unutabilir.
3- ALKOL VE SİLAH BİR ARADA BULUNAMAZ.
a) Evde alkol alınacağı zaman silah mutlaka bedenden uzak, güvenli bir yere konulmalıdır. Konulmadan önce mutlaka fişeklerinden arındırılmalıdır. Şarjörü ya da topu boşalt. Fişekleri başka uzak bir yere koy. Belki alkolün etkisiyle silahına bakmak istersin.
b) Ev dışında alkol alacağın zaman, silahını mutlaka evde bırak.

4- SİLAH OYUNCAK DEĞİLDİR.
a) Gece nöbetlerinde; can sıkıntısını gidermek için;
aa) Silahla oynama;
ab) Emniyet mandalını açıp kapama;
ac) Şarjörü gereksiz yere takıp çıkarma. Şarjör kilidi arıza yapabilir.
ad) Şarjöre gereksiz fişek doldurup boşaltma, şarjör dudakları arıza yapabilir.
b) Akrabaya, arkadaşa tanım yaparken ayrı bir odaya geçin.
5- HER TÜRLÜ ATEŞLİ SİLAH, AKSİ İSPAT EDİLENE KADAR DOLUDUR.
Bu kural, kontrol edilip elden bırakılan, silahlar içinde geçerlidir. SİLAH MERAK UYANDIRIR. Nöbet mahallinde tuvalet vb. ihtiyacı için masa üzerine ya da benzeri bir yere bırakılan hizmet silahları, (Tabanca, MP 5 vb) diğer meslektaşlar tarafından kurcalanabilir. Emniyeti açık duruma getirilebilir, fişek yatağına fişek sürülebilir.
6- NAMLU CANLIYA ÇEVRİLMEZ.
Namlunun size çevrilirse ne düşünürsünüz?
7- ÖNÜNÜ GÖRMEK YETERLİ DEĞİLDİR. MERMİ GÖREMEDİĞİN YERE DE GİDER.
a) Namludan çıkan mermi bir canlıya isabet etmese dahi, vurduğu yerde ne yapacağı belli olmaz.
b) Açık arazide çalıların, ağaçların arkasında senin görmediğin canlı ya da cansızlar olabilir.
c) Göl, deniz gibi su düzeylerinde; suya çarpan mermi çekirdeğinin, açısı uygun olduğu zaman, yön değiştirip, sekeceğini unutma.
d) Kapalı yerde, duvara çevirme, duvarın neden yapıldığını bilemezsin.
8- BİR ŞAHISTAN (Meslektaş dahili) ALDIĞIN SİLAHI, MUTLAKA DOLU OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN KONTROL ET.
Yapacağın kontrol arkadaşına güvensizlik değildir. Aldığın eğitimin gereğidir.
9- ATEŞLİ SİLAHLA KAZA İLE İŞLENEN OLAYDA, ALDIĞIN EĞİTİM SENİN DURUMUNU HAFİFLETMEZ, AĞIRLAŞTIRIR.
10- TABANCALARDA SİLAHI TUTMA YERİ KABZADIR. TEHLİKE ÇOK YAKINDA, İŞARET PARMAĞININ UCUNDADIR. İŞARET PARMAĞINI DAİMA TETİK KORKULUĞUNUN DIŞINDA, KORKULUĞUN ÜZERİNDE DİK TUT. ATIŞ KARARI VERMEDİKÇE, TETKİK ÜZERİNE KOYMA.
11- SİLAH KILIFTA TAŞINIR.
Kılıf:
a) Silahın kaymasını önler (El atıldığında konulduğu yerde bulunur.)
b) Vücut terinden korur.
c) Namlu ucu kapalı kılıflar özellikle Üniformalı taşımalarda namlu korur.
12- GÖREV SİLAHI KOYU RENK (SİYAH) OLUR. Koyu (Siyah) renk ışığı yansıtmaz. Beyaz ya da sarı renkler ışığı yansıtır, parlatır. Yerini belli eder. Yerin belli olursa sorumlusu sensin.
13- EVDE SİLAHI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLA. ÇOCUĞUN, EŞİNİN MERAK DUYGUSUNU GİDER.
a) Çocuklar meraklıdır.Fakat akıllıdır. Silah tehlikesini anlat. Televizyonda gördüklerini anımsat. Silahı boş olarak anlat, istiyorsa boş olarak eline ver, tanısın, merakını gidersin. Yasaklama çözüm değildir. İkna ve tatmin olmasını sağla. Bunu yaparken ev içinde gerekli emniyet tedbirlerini al.
b) Silahı çocuğun ulaşamayacağı yerde sakla. Fişekleri, silahtan ayrı koy. Şarjörü, topu boşalt.
c) Silahı ya üstünde taşı, ya da kilit altında tut.

Devir Teslim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Görev yerinde silah devir ve teslimlerinde yukarıdaki genel kuralların yanısıra aşağıdaki tedbirlerin uygulanması yarlıdır.
1- TESLİM ALMADAN ÖNCE, VERE SOR: “SİLAH BOŞ MU?”
2- TESLİM ALMADAN ÖNCE SOR: SİLAHIN EMNİYET MANDALINI KAPALI MI?
3- SİLAHI EMNİYETİ KAPALI İKEN AL. SEN DE TESLİM ETMEDEN ÖNCE EMNİYETİNİ KAPAT.
4- DEVİR TESLİMLERDE;
a) ELDEN TESLİMLERDE, NAMLU MUTLAKA YERE DİK TUTULMALIDIR.
b) MASA DOLAP GİBİ ZEMİNLERDEKİ TESLİMLERDE, NAMLU ÖLÜ NOKTAYA ÇEVRİLİ OLMALIDIR.
5- SİLAHI ELİNE ALDIĞINDA; İŞARET PARMAĞIN, TETİK KORKULUĞUNUN DIŞINDA MI? KONTROL ET.
6- EMNİYETİ AÇMADAN ÖNCE NAMLUYU MUTLAKA ÖLÜ BİR NOKTAYA ÇEVİR.
Ölü Nokta:
a) Bina içinde;
aa) 2 duvar ve zeminin birleştiği köşedir.
ab) Köşe mümkün değil ise; namlu beton gibi sağlam zemine dik (doksan derece) tutulmalıdır. Zemin ya da tavan Ahşap (tahta) olabilir. Mermi delebilir.
b) Açık alanda ve oto içinde:
Etrafta bina olduğunu unutma. Mermi, binaların pencere camlarından içeriye girebilir, balkonlardaki insanlara isabet edebilir.
Bunun için namlu;
ba) Zemine (torağa, otonun tabanına) dik tutulur.
bb) Havaya (otonun tavanına) dik tutulur. Fakat hareket halindeki otolarda bu durum tavsiye edilmez. Sarsıntıyla namlunun yön değiştirmesi mümkündür.
7- ŞARJÖRÜ ÇIKAR, TABANCANIN DIŞINA AL. TOPU BOŞALT. FİŞEKLERİ AL.
Şarjörü yuvasından çıkar.
8- ŞARJÖRÜ ÇIKARTMADAN KAPAK TAKIMINI GERİYE ÇEKME: FİŞEK YATAĞINDAKİ FİŞEK DIŞARI ATILIRKEN, ŞARJÖRDEKİ FİŞEK; FİŞEK YATAĞINA SÜRÜLÜR. SEN SİLAHI BOŞ ZANNEDERSİN. SİLAH YENİDEN DOLMUŞTUR.
Olayların çoğu böyle olmuştur. Olacaktır da.
9- ŞARJÖRÜ SİLAH DIŞINA ALDIKTAN SONRA, FİŞEK YATAĞINI (NAMLU GERİSİNİ) KAPAK TAKIMINI (SÜRGÜYÜ) ELİNLE GERİYE ÇEKEREK “GÖZ” İLE “BAKARAK” KONTROL ET. SİLAHIN TIRNAĞI ARIZALI OLABİLİR. GÖZLE KONTROLÜ UNUTMA. KARANLIK İLE GÖRÜNMÜYORSA, PARMAKLA KONTROL ET.

10- SİLAHIN BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLDUKTAN SONRA, ŞARJÖRÜNÜ TAK. GEREKMİYORSA DOLDURMA (FİŞEK YATAĞINA FİŞEK SÜRME).
11- ŞARJÖR (Yedek şarjör de dahil) KONTROL EDİLMELİDİR.
a) Şarjör dışından, gövdedeki deliklerden FİŞEKLERİN SAYISINA bakılır.
b) Fişeklerin kapsüllerinde iğne darbe izi var mıdır?. Bu tip fişekler patlamaz.
c) Fişek yerine, kovan (boş kovan) konulmuş mudur.

12- SİLAHTA HERHANGİ BİR ÇATLAK, KIRIK VE BENZERİ BİR DURUM VARSA MUTLAKA DEFTERE YAZ. DURUMU ÜSTÜNE BİLDİR.

facebookta paylaş

Kayıtlı

Facebook / Twitter / Paltalk: Akhenaton41 / Paltalk Odası: Edep Sahiplerine Munhasir Oda

PRESTON
Ziyaretçi

Ynt: Silah Bilgisi ve Atış

« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2013, 01:15:12 ÖS »
bir an bitlis'i hatırlattın akhenaton :)
pmyo talebeleri için iyi bir kaynak :)

Kayıtlı
Sayfa: [1]