Akhepedia forum

SetAttribute Tag'ının Javascript Kullanımıyla Karşılaştırması

 

CSS Kullanımı

Javascript Kullanımı

Arkaplan Pozisyonu background-position = konum / yataykonum dikeykonum

(Yatay konumlar: left / center / right.) (Dikey konumlar: top / center / bottom)

OBJECT

.style.backgroundPosition =  "konum" / "yataykonum dikeykonum"

(Yatay konumlar: left / center / right.) (Dikey konumlar: top / center / bottom)

Arkaplan Rengi background-color: renk .style.backgroundColor ="renk"
Arkaplan Resmi background: url(resim adresi) .style.background = url(resim adresi)
Arkaplan Resmi Boyutu background-size: değer / yataydeğer dikeydeğer .style.backgroundSize = değer / "yataydeğer dikeydeğer"
Arkaplan Resmi Sabitleme background-attachment: scroll / fixed / inherit .style.backgroundAttachment = "scroll" / "fixed" / "inherit"
Arkaplan Resmi Yineleme background-repeat: repeat / repeat-x / repeat-y / no-repeat / inherit style.backgroundRepeat = "repeat" / "repeat-x" / "repeat-y" / "no-repeat" / "inherit"
Bold Yazı font-weight: bold / bolder / lighter / inherit .style.fontWeight = "bold" / "bolder" / "lighter" / "inherit"
Border border: değer .style.border = değer
Border Biçimleme   .style.borderBottomStyle = "none" / "dashed" / "dotted" / "double" / "groove" / "inset" / outset / solid / ridge
Boşluklar İç boşluk: Padding dış boşluk: margin  
Class   .style.className = CLASS-ID
Genişlik. width: değer .style.width = değer
Göster / Gizle display: block / none .style.display = "block" / "none"
HREF   .setAttribute("href","değer")
ID   .setAttribute("id","değer")
İÇERİK   .innerHTML = "değer"
Kelimeler Arası Aralık word-spacing: değer .style.wordSpacing = "değer"
Köşe Yuvarlama border-radius: 10px;  
Metin Biçimleme text-decoration: none / underline / overline / line-through / blink .style.textDecoration = "biçimleme"
NAME   .setAttribute("name","değer")
Overflow (Kaydırma Çubuğu Göster) overflow / overflow-x / overflow-y: visible / hidden / auto / scroll .style.overflow / .style.overflowX / .style.overflowY = "visible" / "hidden" / "auto" / "scroll"
Position position: absolute / fixed / relative .style.position = "değer"
Satır Dönüşü word-wrap: normal / break-word (Kelime uzunsa yeni satıra geçer.) .style.wordWrap = "normal" / "break-word"
Sayfanın Altına Uzaklık bottom: değer .style.bottom = değer
Sayfanın Sağına Uzaklık right: değer .style.right = değer
Sayfanın Soluna Uzaklık left: değer .style.left = değer
Sayfanın Üstüne Uzaklık top: değer .style.top = değer
SRC   .setAttribute("src","değer")
Yazı Efekti text-shadow: değer .style.textShadow = "değer"
Yazı Rengi color: renk .style.color = "renk"
Yükseklik height: değer .style.height = değer
Z Index z-index: değer .style.zIndex = değer

Object Tanımlaması

  1. Eğer objectimiz, ID değeri belirli bir alansa;  document.getElementById("ID").
  2. Eğer objectimiz ID değeri taşımayan herhangi bir tagsa; document.getElementsByTagName("TAG ADI")[TAG NO-1]. (Örneğin sayfamızdaki 4. <SPAN> tagımız için object kullanımı: document.getElementsByTagName("span")[3] )

<< Akhepedia Ana Sayfasına Dön

facebookta paylaş Valid HTML 4.01 Transitional